Vissza az oldal tetejére
Kényszertörlés

Kényszertörlés megindítása esetén mi a teendő?

Sokaknak ismerős lehet a kényszertörlés mint fogalom. Mégis rengeteg félreértés és kérdés merülhet fel a témával kapcsolatban, amit nem árt tisztázni. Mit is jelent pontosan, mikor és milyen céggel szemben indítják, mik a legfontosabb teendők egy eljárás során… Most minden kérdésre válaszolunk. Sőt, azt is eláruljuk, hogyan értesülhet arról, ha esetleg valamelyik üzleti partnere ellen is indult kényszertörlési eljárás.

Mi az a kényszertörlés? Rossz hír a cégnek és vezetőjének…

A kényszertörlés – hasonlóan a végelszámoláshoz és a felszámoláshoz – egy olyan eljárás, amely a cég jogutód nélküli megszűnését szolgálja. Rossz hír, hogy a másik két eljárással szemben ez a folyamat visszafordíthatatlanul az érintett társaság jogutód nélküli megszüntetéséhez vezet. A kényszertörlési eljárás célja nem más, mint hogy biztosítsa a cégnyilvántartás közhitelességét a törvénytelen állapot – jelen esetben egy adott cég jogszabályoktól eltérő működése – megszüntetésével. Az eljárás lefolytatásának szabályairól a 2006. évi V. törvény a cégnyilvánosságról, a bírósági cégeljárásról és a végelszámolásról rendelkezik. Ha tehát arról értesül, hogy a cége kényszertörlési eljárás elé néz, készüljön fel a legrosszabbra! A cégbíróság az eljárás befejeztével a cégét törölheti, Önt pedig 5 évre eltilthatja a cégvezetéstől. Sőt, a cég tartozásaiért akár személyes vagyonával is felelhet. Persze jobb félni, mint megijedni: ha valaki pontosan tudja, milyen esetben „hullik el” ilyen csúfosan egy cég, akkor könnyedén meg is előzheti a bajt. Segítünk.

Mikor indulhat kényszertörlési eljárás? Meddig fordítható vissza a folyamat?

A cégbíróság olyankor rendelheti el a kényszertörlési eljárás megindítását, ha törvényességi felügyeleti hatáskörében eljárva a céget megszűntnek nyilvánítja, illetve akkor, ha a végelszámolás befejezésére nem kerül sor 3 éven belül. Vannak olyan helyzetek is, amikor nem rendelhető el a kényszertörlési eljárás indítása. Ilyen eset például, amikor egy cég fizetésképtelenségét hivatalos végzésben is megállapítják, vagy az, amikor egy céggel szemben büntetőjogi intézkedésre kerülhet sor (és erről értesítették a cégbíróságot). Sokan nem tudják, hogy az adószám törlése még nem a vég, hiszen néhány kivételtől eltekintve ismételten kérhető az adószám megállapítása. Ilyenkor a folyamat még visszafordítható. Ha viszont a cégbíróság már jogerősen elrendelte a kényszertörlési eljárást, már nincs visszaút…

Megindították a kényszertörlési eljárást – Mit tehetünk és mit nem?

A kényszertörlési eljárás megindítása után az adott cég nem végezhet többé üzletszerű gazdasági tevékenységet, illetve a cég képviselője nem tehet a cég vagyonával kapcsolatos jognyilatkozatot sem (minimális törvényi kivételtől eltekintve). Sokaknak rossz hír, hogy az ügymenet nem szüneteltethető, hiszen polgári nemperes eljárásról van szó. Ugyan a végzés ellen fellebbezésnek és felülvizsgálati kérésnek van helye, ha a kényszertörlési eljárás átfordul felszámolási eljárásba, a cég már nem állíthatja helyre a működését, még egyezségkötéssel sem. Ezért is kiemelkedően fontos, hogy még időben lépjen. Ha az Ön cégét is érintheti a kényszertörlés, a lehető leghamarabb forduljon egy olyan csapathoz, amely megtalálja az optimális megoldást Ön és cége számára!

Lehet, hogy az Ön üzleti partnere is érintett?

Ez könnyen és gyorsan kideríthető, hiszen a kényszertörlési eljárás megindításáról szóló végzéseket a cégbíróság a Cégközlöny honlapján közzéteszi, a hirdetmények pedig naponta frissülnek. Az eljárás elindulását követően pedig a cég neve után megjelenik a „kt. a.”, vagyis a „kényszertörlés alatt” toldat.

Kényszertörlés

Mit tegyünk, ha egy üzleti partnerünk ellen eljárás indult?

Pánikra nincs ok, legalábbis akkor, ha 60 napon belül ezt bejelentjük a cégbíróságnak. Ellenkező esetben ugyanis annak az esélye, hogy a későbbiekben hozzájutunk követeléseinkhez, súrolja a nullát. Ilyen esetekben kell jelentenünk a cégbíróság felé: - A kényszertörlési eljárás alá vont céggel szemben követelésünk van. - Tudjuk, hogy a cég ellen bírósági, közjegyzői vagy más hatósági eljárás van folyamatban. - Olyan eszköz van birtokunkban, amelynek a tulajdonosa a kényszertörlés alá került cég. - A cég valamely vagyonának a jogosultjai vagyunk, vagy arra igényt tarthatnánk. - A céggel szemben bérkövetelésünk vagy egyéb, munkaviszonyon alapuló követelésünk van. - Tudunk olyan információról, amely a kényszertörlés megindulását megelőző évben a cég vagyonának a változására (vagyonkimentés) utal.

Mire kell a munkavállalónak figyelnie?

Ha egy munkavállalónak – munkaviszonyon alapuló – bér- vagy egyéb követelése áll fenn egy olyan céggel szemben, amelyet kényszertörlés fenyeget, az előző kérdéskörhöz hasonlóan 60 nap áll rendelkezésére, hogy igényeit a cégbíróságon bejelentse.

Végezhetek üzleti tevékenységet, ha kényszertörlési eljárás alá került a cégem?

Nem, hiszen kényszertörlési eljárás alá került cégek üzletszerű gazdasági tevékenységet nem végezhetnek, sőt, az érintett cég vagyonával kapcsolatos jognyilatkozat sem tehető.

Milyen teendők és kötelezettségek merülnek fel az eljárás során?

Miután elindul a kényszertörlési eljárás, a cégbíróság kötelezi a cég vezetőit és tulajdonosait a cég vagyonával és kötelezettségeivel kapcsolatos információk megadására. A vezető tisztségviselő köteles a munkavállalók részére a kényszertörlési eljárás kezdő időpontjáig esedékes bért kifizetni. Ezt az eljárást elrendelő végzés közzétételét követő 20 napon belül meg kell tennie. Természetesen az adókötelezettségek és a számviteli beszámoló teljesítése alól sem mentesül a vezető, akinek minden, a jogutód nélküli megszűnéssel együtt járó kötelezettséget is teljesítenie kell a kényszertörlési eljárás elindulását követően.

Hogyan tovább, mire számíthatok? – Tartozások nélkül könnyebb!

Az eljárás további menete azon múlik, hogy a céggel szemben jelentettek-e be követelést vagy sem. Jó esetben követelés bejelentésére nem kerül sor, és a cég fellelhető vagyonnal rendelkezik. Ilyenkor a cégbíróság a társaság vagyonát felosztja a tagok között, és törli a céget. Egész más a helyzet, ha a hitelezők követelést jelentenek be. Ebben az esetben a cégbíróság megszünteti a kényszertörlést, és elrendeli a felszámolási eljárást. (Kivéve, ha a cég vagyona a felszámolási eljárás költségeit sem fedezi.) Amennyiben kielégítetlen tartozások maradnak a cég után, a cégbíróság a törléstől számított 5 évre eltiltja az ügyvezetőt, illetve a többségi befolyással rendelkező tagot, és bírságot szab ki. Ezt lehetőség szerint el kell kerülni. A Consortio Zrt. szakértői mindig alaposan megvizsgálják, hogy mit tehet az ügyvezető annak érdekében, hogy ne kapjon eltiltást, és hogyan jöhet ki legjobban ebből a kényes helyzetből.

Kényszertörlés

Mikor felelek a személyes vagyonommal a cégem tartozásaiért?

Amennyiben a cég vezető tisztségviselője visszaélt korlátolt felelősségével, akkor személyes vagyonával felel a cége kielégítetlenül maradt tartozásaiért. Fontos tisztázni, hogy a cég vezetője (még ha a kényszertörlési eljárás előtt a cégjegyzékből törölt vezető tisztségviselőről is van szó) az okozott hátrány mértékéig felel a kielégítetlenül maradt hitelezői követelésekért. Természetesen ez olyan esetekre vonatkozik, amikor az ügyvezető a fizetésképtelenséggel fenyegető helyzet létrejöttét követően ügyvezetési feladatait nem a hitelezői érdekek figyelembe vételével látta el, és ebből kifolyólag a cég vagyona csökkent, illetve a hitelezők követeléseinek kielégítése meghiúsult.

Lépjen időben!

Mivel a kényszertörléssel kapcsolatos szabályok rendkívül szigorúak és összetettek, nagyon fontos, hogy kiemelkedő tapasztalattal rendelkező szakember segítségét kérjük, amennyiben tanácsadásról van szó. A hatóságokkal, a bírósággal, valamint a hitelezőkkel való kapcsolattartás és tökéletes kommunikáció elengedhetetlen az optimális végkimenetel érdekében. Ráadásul érdemes körültekintően arra a helyzetre is felkészülni, amikor egy kényszertörlési eljárás felszámolási eljárásba fordul át. A legjobb megoldások megtalálása érdekében tehát elengedhetetlen, hogy a lehető leghamarabb megtaláljuk azt a partnert, aki a csőd és felszámolási tanácsadásban is az élen jár.

A Consortio Zrt. precíz szakértői nemcsak a fenti helyzetekben nyújtanak optimális megoldást, de azt is alaposan megvizsgálják, hogy nyílik-e lehetőség a cég működésének helyreállítására, a mentesülésre, illetve minden szakmai segítséget megadnak ahhoz, hogy az ügyvezető elkerülhesse az eltiltást.

A szerzőről

author

Buga Tamás Imre okleveles közgazdász, felszámolási és vagyonfelügyeleti szakközgazdász, 20 éves tapasztalattal bír a fizetésképtelenségi-, csőd és végelszámolási eljárásokat illetően. Tagja a Felszámolók Országos Egyesületének, korábban a nemzetközi felszámoló szervezet (INSOL) tagja is volt. Felszámoló cég első számú vezetőjeként közvetlen rálátása és szerepe volt több mint 5.000 eljárás lebonyolításában az elmúlt 20 év során. Jelenleg a Consortio Zrt. tulajdonosaként és vezérigazgatójaként munkatársaival a fizetésképtelen vagy csődközeli helyzetbe került cégek számára nyújt segítséget, vállal közvetítő szerepet, illetve végez végelszámolási eljárásokat.